search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 500 151 115tel. (0-29) 742-45-59
e-mail: sp5@wyszkow.eu

POWER SE

W Zespole Szkół w Wyszkowie realizowany jest projekt
„ Mobilność kadry edukacji szkolnej – Konkurs Erasmus + 2016”

pn. „Education is all a matter of building bridges. Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli przepustką do poprawy jakości pracy szkoły i współpracy międzynarodowej”.

Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
i jest finansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu:2016-1-PL01-KA101-025049
Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.12.2017
Dofinansowanie projektu z UE: 105 932,36 PLN

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry nauczycielskiej dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

W ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017 grupa 10 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych szkoleniach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii, Austrii i na Malcie.

Mobilności nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego mają na celu uczestnictwo  w szkoleniach metodycznych, dających możliwość odświeżenia metod i technik nauczania języka obcego, doskonalenia umiejętności stosowania nowoczesnych technologii na zajęciach językowych (CALL,TIK),  poznania kluczowych zasad CLIL.

Nauczyciele innych specjalności będą podnosić umiejętności językowe do poziomu A2/B1, tak aby w przyszłości móc brać aktywny udział w projektach międzynarodowych.

Realizowany projekt zakłada również doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod kształcenia wspomaganych ICT, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły na rynku lokalnym i powiatowym, zdobywanie i wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, kultur i systemów edukacyjnych, poniesienie konkurencyjności szkoły i jej promocję na obszarze lokalnym i powiatowym.

Autorem i koordynatorem projektu jest pani Aneta Deluga.
Więcej o programie POWER SE mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna-2016

Regulamin rekrutacji Ankieta rekrutacyjna
   


 
Relacja Dyrektora Zbigniewa Szczerby i pani Karoliny Szczerby ze szkolenia językowego
w St. Juian na Malcie.
 
 
Relacja pani Agnieszki Kamińskiejze szkolenia metodyczno-językowego
w Ratyzbonie w Niemczech
 
 
Relacja pani Agnieszki Lachowskiej-Marzoch ze szkolenia metodyczno-językowego
w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii
 
 
Relacja pani Anety Delugi ze szkolenie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii  
 
Relacja pani Anny Chodkowskiej i pani Marioli Grus ze szkolenia w Oxfordzie
w Wielkiej Brytanii
 
 
Relacja pani Ewy Orzoł ze szkolenia w Brighton w Wielkiej Brytanii  
 
Relacja pani Oksany Pavlovych ze szkolenia na Malcie